Oferta

W ramach naszej działalności wykonujemy również prace związane z przesiewaniem i kruszeniem materiału. Zajmujemy się kompleksowym wykonaniem rozbiórek, wyburzeń i wszelkich prac związanych z robotami ziemnymi tj. wykopy, nasypy, makroniwelacja, stabilizacja, wymiany gruntu, podniesienie terenu itp.

Posiadamy również decyzję wydaną przez Prezydenta Miasta Szczecin na wytwarzanie, magazynowanie, transport i utylizację odpadów.


Zapraszamy do zapoznania się pełnym zakresem usług i produktów dostępnych w naszej ofercie

Oferta

Prace ziemne

Wykopy, nasypy, stabilizacja gruntów i niwelowanie terenu

więcej

Wyburzenia i rozbiórki

Wyburzenia i rozbiórki budynków, hal i fabryk

więcej

Roboty drogowe

Budowa, utrzymanie i modernizacja

więcej

Wynajem maszyn budowlanych

Specjalistyczne maszyny i pojazdy budowlane

więcej

Sprzedaż kruszywa

Kruszywa, pospółka, piasek zasypowy, czarnoziem i recykling betonowy

więcej

Rekultywacja składowisk odpadów

Przywrócenie zdegradowanym terenom wartości przyrodniczych i terenowych

więcej

Sortowanie odpadów

Odbiór, sortowanie i recykling odpadów budowlanych

więcej