Sortowanie odpadów

Odpady budowlane, w skład których wchodzi głównie gruz, metal, drewno i resztki z tworzyw sztucznych wymagają odpowiedniego procesu utylizacji. Nasza firma specjalizuje się odbiorze, sortowaniu i recyklingowi odpadów budowlanych, które powstają najczęściej podczas prac wyburzeniowych i rozbiórkowych. Dysponujemy odpowiednim sprzętem i zezwoleniami, które pozwalają nam na odbiór i recykling odpadów bezpiecznych na terenie Szczecina i okolic.

Gruz betonowy i ceglany – recykling Szczecin

Znaczącą część odpadów budowlanych powstających podczas prac wyburzeniowych i remontowych stanowi gruz, który możemy podzielić na gruz betonowy i ceglany. Nasza firma specjalizuje się w recyklingu gruzu betonowego i ceglanego. Dysponujemy nowoczesnymi i wydajnymi kruszarkami szczękowymi Terex oraz przesiewaczami mobilnymi Kleemann. Dzięki temu możemy w szybki sposób poddać recyklingowi duże ilości gruzu pochodzącego z rozbiórki lub wyburzenia.

Zobacz pozostałą ofertę

Rekultywacja składowisk odpadów

Przywrócenie zdegradowanym terenom wartości przyrodniczych i terenowych

więcej

Sprzedaż kruszywa

Kruszywa, pospółka, piasek zasypowy, czarnoziem i recykling betonowy

więcej

Wynajem maszyn budowlanych

Specjalistyczne maszyny i pojazdy budowlane

więcej

Prace ziemne

Wykopy, nasypy, stabilizacja gruntów i niwelowanie terenu

więcej

Wyburzenia i rozbiórki

Wyburzenia i rozbiórki budynków, hal i fabryk

więcej

Roboty drogowe

Budowa, utrzymanie i modernizacja

więcej