Sprzedaż kruszywa

Sprzedaż kruszywa oraz recyklingu betonowego i ceglanego jest głównym segmentem działalności naszej firmy. Zapewniamy dostawy materiałów sypkich i kruszyw budowlanych z wykorzystaniem własnego transportu lub odbiór bezpośrednio w siedzibie firmy.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, który pozwala przygotować kruszywo o parametrach wskazanych przez zamawiającego, co pozwala w krótkim czasie dostarczyć bardzo duże ilości materiału z naszego placu składowego.

W skład podstawowej oferty kruszyw wchodzi:

  • recykling betonowy i ceglany,
  • pospółka U < 3,
  • piasek zasypowy
  • piasek o frakcji ziaren 0-2mm, 2-8mm i 8-16mm,
  • ziemia ogrodowa,
  • czarnoziem.

Wysokiej jakości kruszywa – Szczecin

Kruszywa budowlane dostępne w naszej ofercie spełniają normy jakościowe, które pozwalają otrzymać odpowiedni zakres względem parametrów wytrzymałościowych, zawartości zanieczyszczeń, mrozoodporności i nasiąkliwości. W stałej sprzedaży mamy piasek zasypowy, pospółkę, piasek o zróżnicowanej frakcji, czarnoziem oraz recykling betonowy i ceglany.

Piasek, żwir i pospółka to trzy podstawowe kruszywa, które są wykorzystywane niemal na każdej budowie. Nasza firma zapewnia sprzedaż wraz z transportem kruszywa w wyznaczone miejsce. W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie dostarczyć piasek budowlany o wielkości ziaren do 4 mm, który jest niezbędny na każdym placu budowy.

Recykling betonowy i ceglany

Recykling betonowy i ceglany jest rodzajem kruszywa, które wykorzystuje się w celu tymczasowego utwardzenia drogi lub jako podbudowa pod nawierzchnie betonowe takie jak kostka. Recykling betonowy i ceglany (kruszywo betonowe) jest pozyskiwane podczas kruszenia gruzu pochodzącego z wyburzeń i rozbiórek. Proces kruszenia i filtracji odbywa się na naszym składowisku, gdzie wykorzystujemy nowoczesne kruszarki i przesiewacze mobilne, które zapewniają nam uzyskanie surowców o pożądanych parametrach.

Pospółka U < 3 mm

Jest to materiał o zróżnicowanej frakcji piasku, żwiru i kamienia. Jego skład zapewnia bardzo dobre właściwości filtracyjne i nośne. Dzięki swoim właściwościom bardzo często jest wykorzystywany w roli podkładu na drogi i fundamenty.

Żwir

Jest wykorzystywany w szerokim zakresie prac budowlanych od budowy dróg po drenaż czy produkcję betonu.

Czarnoziem

Jest to mieszanka torfowo-ziemna, która wyróżnia się dużą porowatością oraz zawartością wapnia i magnezu. Czarnoziem to bardzo żyzna gleba, przez co jest bardzo pożądana w ogrodach i polach uprawnych.

Zobacz pozostałą ofertę

Sortowanie odpadów

Odbiór, sortowanie i recykling odpadów budowlanych

więcej

Rekultywacja składowisk odpadów

Przywrócenie zdegradowanym terenom wartości przyrodniczych i terenowych

więcej

Wynajem maszyn budowlanych

Specjalistyczne maszyny i pojazdy budowlane

więcej

Prace ziemne

Wykopy, nasypy, stabilizacja gruntów i niwelowanie terenu

więcej

Wyburzenia i rozbiórki

Wyburzenia i rozbiórki budynków, hal i fabryk

więcej

Roboty drogowe

Budowa, utrzymanie i modernizacja

więcej