Prace ziemne

Prace ziemne od samego początku są domeną naszej firmy. Dysponujemy bardzo dużym parkiem nowoczesnych maszyn budowlanych, który został odpowiednio rozbudowany i zróżnicowany, tak byśmy mogli świadczyć usługi dla instytucji, firm i osób prywatnych na terenie całego kraju. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowników, każdego dnia jesteśmy w stanie sprostać nowym wyzwaniom, jakie stawiają przed nami największe inwestycje w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim. To właśnie na tym obszarze od lat budujemy pozycję lidera w kategorii prac ziemnych, biorąc udział w strategicznych inwestycjach budowlanych dla naszego regionu.

Z doświadczenia wiemy, że każda inwestycja budowlana wymaga od inwestora przeprowadzenia prac ziemnych, które są konieczne do odpowiedniego przygotowania terenu pod budynek, halę czy magazyny.

Nasza oferta prac ziemnych wyróżnia się kompleksowym podejściem, które niesie ze sobą wiele korzyści dla inwestorów. Zakres usług, jakie oferujemy to:

 • wykopy pod fundamenty i obiekty budowlane, w tym hale przemysłowe i magazyny,
 • budowa zbiorników wodnych w tym stawów i basenów,
 • niwelacja terenu,
 • stabilizacja gruntów spoiwami hydraulicznymi (cement i wapno),
 • wykonywanie nasypów i podbudów nawierzchni dróg,
 • makroniwelacja i niwelacja terenu,
 • wymiana gruntów.

Wykonujemy bardzo szeroki zakres prac wiązanych z przygotowaniem nawierzchni pod kolejne etapy inwestycji. Specjalistyczny sprzęt, jakim dysponuje nasza firma, jest gwarancją terminowego przeprowadzenia prac ziemnych z zachowaniem wszystkich wytycznych. Każdego dnia nasi pracownicy wykorzystują takie maszyny budowlane jak:

 • koparko-ładowarki,
 • koparki gąsienicowe i kołowe,
 • ładowarki kołowe,
 • spycharki budowlane,
 • walce budowlane,
 • stabilizatory gruntu,
 • specjalistyczne pojazdy ciężarowe.

Roboty ziemne Szczecin

Roboty ziemne są bardzo często dużym wyzwaniem logistycznym dla inwestorów. W tym miejscu z pomocą przychodzi nasza doświadczona kadra, która dzięki wieloletniemu doświadczeniu i odpowiednim kompetencjom jest w stanie opracować najlepsze rozwiązania w zakresie wydobycia, przemieszczania i kształtowania gruntu na placu budowy.

Podczas przeprowadzania robót ziemnych dokładamy wszelkich starań, by były one wykonywane zgodnie z założeniami projektu oraz przepisami.

Roboty ziemne – podział

Roboty ziemne to wszelkiego rodzaju prace, których celem jest zagarnięcie i przemieszczenie ziemi. Główna klasyfikacja robót ziemnych dzieli je na podstawowe, wykończeniowe, porządkowe i przygotowawcze.

W skład podstawowych robót ziemnych wchodzi makroniwelacja i kształtowanie terenu, wykonanie nasypów i wykopów pod obiekty budowlane i same instalacje.

Roboty ziemne w zakresie wykończenia i porządkowania mają na celu dokładne wykonanie samego nasypu lub wykopu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty przygotowawcze w zakresie prac ziemnych skupiają się na przygotowaniu terenu pod kolejne etapy prac ziemnych i budowlanych.

Zobacz pozostałą ofertę

Sortowanie odpadów

Odbiór, sortowanie i recykling odpadów budowlanych

więcej

Rekultywacja składowisk odpadów

Przywrócenie zdegradowanym terenom wartości przyrodniczych i terenowych

więcej

Sprzedaż kruszywa

Kruszywa, pospółka, piasek zasypowy, czarnoziem i recykling betonowy

więcej

Wynajem maszyn budowlanych

Specjalistyczne maszyny i pojazdy budowlane

więcej

Wyburzenia i rozbiórki

Wyburzenia i rozbiórki budynków, hal i fabryk

więcej

Roboty drogowe

Budowa, utrzymanie i modernizacja

więcej