Rekultywacja składowisk odpadów

Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu procesu rekultywacji składowisk odpadów. Mamy doświadczenie w rekultywacji składowisk oraz wykonywaniu nowych kwater na składowanie odpadów. Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie wykonywania dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Rekultywacja składowisk odpadów jest procesem długotrwałym oraz wieloetapowym i ma na celu minimalizację negatywnego oddziaływania tego miejsca na środowisko lokalne. Po zamknięciu składowiska odpadów można przystąpić do prac mających zabezpieczyć wyznaczony obszar przed negatywnym oddziaływaniem na tereny znajdujące się dookoła składowiska, w tym powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przywrócenie wartości użytkowych rekultywowanym gruntom

Bardzo często nadrzędnym celem rekultywacji składowiska odpadów jest przywrócenie utraconych wartości przyrodniczych lub nadanie nowych właściwości użytkowych rekultywowanym gruntom. Jest to możliwe przez zmianę ukształtowania terenu, miejscowe odtworzenie gleby, poprawę lokalnych właściwości chemicznych i fizycznych oraz regulację wód. Rekultywacja składowiska odpadów jest jego ostatnim etapem funkcjonowania i powinna być przeprowadzona zgodnie z istniejącymi przepisami.

Rekultywacja składowiska odpadów – podział na etapy

Prace przygotowawcze do rekultywacji składowiska odpadów

Pierwszym etapem jest przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, opracowanie dokumentacji projektowej oraz zidentyfikowanie głównych problemów, które należy rozwiązać podczas przeprowadzania procesu rekultywacji.

Rekultywacja techniczna

Na etapie rekultywacji technicznej składowiska odpadów przeprowadzane są prace, których celem jest ukształtowanie bryły samego składowiska z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju zagrożeń. Eliminacja zagrożeń dla środowiska lokalnego polega przede wszystkim na odpowiednim uszczelnieniu składowiska.

Rekultywacja biologiczna

W zakresie prac przeprowadzonych na etapie rekultywacji biologicznej składowiska odpadów wykonuje się:

  • zabiegi agrotechniczne,
  • spulchnianie gleby,
  • stymulację aktywności biologicznej,
  • wysiew traw i roślin.

Rekultywacja składowiska odpadów — zagospodarowanie terenu

Ostatnim etapem przy rekultywacji składowiska odpadów jest przeprowadzenie wybranych zabiegów biologicznych i technicznych, których celem będzie przywrócenie wcześniej określonej użyteczności terenu. Prace te pozwalają ponownie wykorzystać zrekultywowane składowisko do celów przemysłowo-budowlanych, rekreacyjnych, rolnych i przyrodniczych.

Zobacz pozostałą ofertę

Sortowanie odpadów

Odbiór, sortowanie i recykling odpadów budowlanych

więcej

Sprzedaż kruszywa

Kruszywa, pospółka, piasek zasypowy, czarnoziem i recykling betonowy

więcej

Wynajem maszyn budowlanych

Specjalistyczne maszyny i pojazdy budowlane

więcej

Prace ziemne

Wykopy, nasypy, stabilizacja gruntów i niwelowanie terenu

więcej

Wyburzenia i rozbiórki

Wyburzenia i rozbiórki budynków, hal i fabryk

więcej

Roboty drogowe

Budowa, utrzymanie i modernizacja

więcej