Roboty drogowe

Budowa, utrzymanie i modernizacja dróg, chodników i placów manewrowych i parkingów to jedna z głównych specjalizacji naszej firmy. Dysponujemy bardzo dużym i dobrze rozwiniętym parkiem maszyn oraz wyszkoloną kadrą pracowników w zakresie prac związanych z budową i modernizacją dróg.

Nasza oferta jest skierowana do instytucji, samorządów, firm i osób prywatnych, które potrzebują kompleksowej obsługi w zakresie prac związanych z budową nowej i modernizacją drogi lub innej utwardzonej nawierzchni. Mamy niezbędny sprzęt i doświadczenie, które pozwalają nam na sprawne wykonanie wszelkich prac związanych ze stabilizacją gruntu, zapewnieniem odpowiedniego poziomu odwodnienia oraz położeniem samej nawierzchni utwardzonej zarówno dla dróg, jak i innych ciągów komunikacyjnych.

Roboty inwestycyjne

Zakres prac związanych z budową nowej drogi należy do inwestycji złożonych, w skład których wchodzi szereg oddzielnych zadań. Nasza firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie drogowych robót inwestycyjnych, zapewniając wsparcie na poziomie projektowania, logistyki, dostarczenia materiałów, wykonania nawierzchni drogowej oraz elementów przynależących takich jak chodniki, podjazdy, ścieżki rowerowe i parkingi.

Odwodnienie drogi

W zakresie robót drogowych oferowanych przez naszą firmę to również wykonanie odwodnienia drogi lub placu manewrowego. Dysponujemy odpowiednim zapleczem, które pozwala wykonać wydajny system przepustów, studzienek i zbiorników wodnych, służących do odprowadzenia wód opadowych.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Ułożenie nawierzchni z wykorzystaniem betonowej kostki brukowej ma wiele zalet, dzięki którym nasi klienci z powodzeniem wykorzystują ten materiał głównie na drogach dojazdowych i placach manewrowych. Główną zaletą nawierzchni z betonowej kostki brukowej jest duża wytrzymałość, znakomite właściwości związane z odprowadzaniem wody oraz znakomite walory estetyczne. Nasza firma ma wiele lat doświadczenia w układaniu nawierzchni z kostki brukowej na drogach lokalnych, osiedlowych, parkingach, placach manewrowych oraz chodnikach i podjazdach. Zapewniamy wysoki poziom wykończenia oraz duża trwałość nawierzchni również dla samochodów ciężarowych.

Zobacz pozostałą ofertę

Sortowanie odpadów

Odbiór, sortowanie i recykling odpadów budowlanych

więcej

Rekultywacja składowisk odpadów

Przywrócenie zdegradowanym terenom wartości przyrodniczych i terenowych

więcej

Sprzedaż kruszywa

Kruszywa, pospółka, piasek zasypowy, czarnoziem i recykling betonowy

więcej

Wynajem maszyn budowlanych

Specjalistyczne maszyny i pojazdy budowlane

więcej

Prace ziemne

Wykopy, nasypy, stabilizacja gruntów i niwelowanie terenu

więcej

Wyburzenia i rozbiórki

Wyburzenia i rozbiórki budynków, hal i fabryk

więcej