Goldbeck sp. z o. o.

Wykonanie wyburzenia istniejącej hali magazynowej dla przedsięwzięcia „Budowa Centrum Logistycznego”