Media o nas

Jako Tomimpex Roboty Ziemne Sp. z o.o. bardzo często uczestniczymy w strategicznych inwestycjach dla naszego regionu. Dzięki temu nasze działania są dostrzegane przez lokalne i regionalne media.

Media o nas