Budowa budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Narutowicza 11a – KAMINICANOVA 3

InwestorPrzedsiębiorstwo Budowlane „Calbud” Sp.z o.o. ul. Kapitańska 2, 71-602 Szczecin
Zakresrozbiórki i prace ziemne
Realizacjaod październik 2019