Prace rozbiórkowe na działce zlokalizowanej przy ul. Twardowskiego 18, nr 5/3 obręb 2090 Szczecin

InwestorWojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ul. Mieszka I 33
Zakresrozbiórka
Realizacjapaździernik 2019 – listopad 2019

Nasz zakres obejmował:

  • rozbiórkę obiektów budowlanych i kubaturowych
  • wycinka drzew
  • uporządkowanie terenu