Magazyn DPD w Szczecinie przy ul. Południowej w Szczecinie

Zakres prac na przedmiotowej Inwestycji:

  • Rozbiórka obecnej infrastruktury i przygotowanie terenu do inwestycji
  • Kruszenie materiału powstałego w wyniku rozbiórek
  • Wycinka drzew kolidujących z projektem
  • Wykonanie wykopów wraz z wywozem i utylizacją materiału
  • Wykonanie stabilizacji gruntu cementem do RM 1,5 MPa oraz RM 5,0 MPa
  • Wykonanie podbudowy zasadniczej z przekruszu betonowego
  • Zagospodarowanie terenu – zjazdy