Budowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GIEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

InwestorPGE GIEK S.A.
ZakresPrace ziemne i rozbiórkowe
Realizacjaod październik 2020 – marzec 2023

Zakres prac obejmuje:

  • roboty ziemne
  • wykopy pod blok 9 i 10 w ilości ok – 100 000 m3
  • zasypki, nasypy w ilości ok – 95 000 m3
  • wykonanie platform roboczych pod palowanie
  • makroniwelacja terenu
  • wykonanie dróg tymczasowych
  • wykonanie placów magazynowych i pod dźwigi montażowe
  • rozbiórki istniejących nawierzchni i obiektów kubaturowych
  • demontaż torowiska i rozjazdów